Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai Bộ Luật Lao động sửa đổi và Điều lệ Công đoàn khóa XII
Thứ bảy, 18 Tháng 7 2020 15:56
Ngày17/7, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn triển khai Bộ Luật Lao động sửa đổi và điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cho các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc, cán bộ Công đoàn chuyên trách và cán bộ Công đoàn Công Thương Việt Nam.

alt
  Ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tới dự có ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, ông Nguyễn Duy Vũ – Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng đông đủ các Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn, các cán bộ phụ trách công tác công đoàn ở các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.
 
alt
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết: Với nhận thức Bộ Luật Lao động, điều lệ Công đoàn và những hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn là những văn bản quan trọng đối với hoạt động của tổ chức công đoàn, đối với đoàn viên và người lao động trong ngành Công Thương. Do vậy trong thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã bám sát các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để triển khai công tác hướng dẫn, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động, điều lệ Công đoàn và hướng dẫn thi hành điều lệ. Công đoàn Công Thương Việt Nam đã cử các cán bộ tham gia những lớp tập huấn, bồi dưỡng của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để trực tiếp truyền đạt tới các đoàn viên Công đoàn cơ sở, đồng thời tiến hành tuyên truyền, phổ biến qua cổng thông tin điện tử của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Qua lớp tập huấn có thể trang bị cho các cán bộ Công đoàn về những nội dung cơ bản trong Bộ Luật Lao động sửa đổi, những điều lệ Công đoàn Việt Nam và tổ chức triển khai thực hiện tại các cấp Công đoàn cơ sở trong thời gian tới.
 
alt
Ông Nguyễn Duy Vũ - Phó Ban Tổ chức TLĐLĐVN giới thiệu về Điều lệ CĐ

Nội dung chính trong chương trình tập huấn gồm hai chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động sửa đổi; Những nội dung quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.
Tại lớp tập huấn, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trực tiếp truyền đạt về những nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động sửa đổi. Bộ Luật Lao động 2019 đã sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động năm 2012 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ Luật Lao động sửa đổi gồm 17 chương, 220 điều, giảm 22 điều so với Bộ Luật Lao động 2012. Trong đó mở rộng đối tượng áp dụng với cả người làm việc không có quan hệ lao động nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, thích ứng với sự linh hoạt của thị trường lao động và bảo đảm tốt hơn quyền an sinh xã hội của người lao động.
Về hợp đồng lao động (HĐLĐ), tăng cường sự linh hoạt trong giao kết, thực hiện, chấm dứt HĐLĐ, tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trường. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động phải giao kết HĐLĐ. Có 3 hình thức HĐLĐ: Bằng văn bản, thông qua phương tiện điện tử và bằng lời nói. HĐLĐ bằng lời nói được áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng, trừ các trường hợp: Công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, người chưa đủ 15 tuổi và người lao động giúp việc gia đình.
 
alt
 
Bộ Luật Lao động 2019 chỉ quy định 02 loại HĐLĐ là HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn (không quá 36 tháng). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn, hai bên phải lý hợp đồng mới. Nếu hết 30 ngày và không ký tiếp hợp đồng mới thì sẽ chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn.
Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung nhiều điểm mới khác về hợp HĐLĐ, quy định rõ hơn một số trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ, người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với HĐLĐ quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm mà phải nghỉ việc thì được hưởng lương nghỉ việc.
Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại với người lao động định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, khi có yêu cầu của 1 bên hoặc các bên và khi có vụ việc theo quy định của Bộ Luật Lao động.
 
alt
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Giao quyền chủ động cho người sử dụng lao động trong xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trên cơ sở đối thoại, tham khảo ý kiến với tổ chức đại diện người lao động.
Bộ Luật Lao động 2019 điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm. Đối với lao động nam mỗi năm tăng thêm 3 tháng và 4 tháng đối với lao động nữ.
Một nội dung trong chương trình tập huấn là phổ biến điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Điều lệ Công đoàn hướng dẫn việc sử dụng Huy hiệu trong những trường hợp bắt buộc như: Đại hội, hội nghị công đoàn, kết nạp đoàn viên, kỷ niệm ngày truyền thồng.... Hướng dẫn cách tổ chức Đại hội Công đoàn đối với từng cấp Công đoàn khác nhau. Điều lệ quy định các nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội, hội nghị các cấp Công đoàn...
 
alt
 
Trong đó, người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khu vực nhà nước không được kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Nhiệm kỳ của Công đoàn cơ sở theo nhiệm kỳ của Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý, chỉ đạo. Đại hội Công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần. Trường hợp khi có đề nghị bằng văn bản của Công đoàn cấp dưới, Công đoàn cấp trên được điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội của Công đoàn cấp dưới cho phù hợp với nhiệm kỳ đại hội Công đoàn cấp trên nhưng không vượt quá 30 tháng.
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã cung cấp tới từng đoàn viên Công đoàn sổ tay Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Kim Anh
 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương