Một nhiệm kỳ với nhiều hoạt động hiệu quả, đi vào chiều sâu...
Thứ năm, 11 Tháng 2 2021 14:31
Trong nhiệm kỳ V (2016 - 2020), Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (Hiệp hội) thực sự đã làm nổi bật vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước . Hoạt động của Hiệp hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, được các cơ quan quản lý và doanh nghiệp hội viên đánh giá cao.

Kịp thời góp ý để hoàn thiện chính sách

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Hiệp hội đã luôn tích cực và chủ động tham gia góp ý xây dựng các chính sách liên quan đến ngành, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện chính sách, đó là những chính sách nhận được sự đồng thuận cao, hài hòa lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng.
 
alt
 
Giai đoạn (2016 - 2020), hoạt động của Hiệp hội diễn ra trong điều kiện tình hình kinh tế, xã hội và đặc biệt là những chính sách có hiệu lực từ đầu năm 2020 cùng với đại dịch Covid-19 đã có tác động mạnh và ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành và ảnh hưởng tới hoạt động của Hiệp hội. Đây cũng là giai đoạn có nhiều thay đổi về cơ chế chính sách, nhất là đối với ngành Rượu, Bia như: Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), tăng thuế TTĐB đối với rượu, bia từ năm 2016-2018 tăng mỗi năm 5% (50%-65%); Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; Các văn bản dưới luật có hiệu lực: Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia... Trong điều kiện và tình hình đó, các doanh nghiệp trong ngành cũng như Hiệp hội một mặt luôn phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường đảm bảo cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, mặt khác chủ động, tích cực hợp tác, mở rộng quan hệ với cơ quan nhà nước, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế để tham gia góp ý kiến xây dựng chính sách liên quan đến ngành. Hiệp hội luôn xác định việc tham gia đóng góp xây dụng chính sách liên quan đến ngành luôn là hoạt động chính, lâu dài của Hiệp hội nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành. Vì vậy nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã luôn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách có liên quan trực tiếp và gián tiếp tới hoạt động của ngành.

Để có cơ sở tham gia góp ý đối với các chính sách liên quan tới ngành, trong những năm qua, Hiệp hội đã phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức ngành nghề liên quan thực hiện nhiều nghiên cứu, điều tra, tổng hợp các thông tin số liệu về ngành Bia - Rượu - Nước giải khát. Hiệp hội đã tổ chức xây dựng, thực hiện một số đề tài, đề án nghiên cứu như phối hợp với Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) và Ban chỉ đạo 127/TW (nay là Ban chỉ đạo 389/TW) tổ chức triển khai thực hiện việc chống hàng giả, hàng nhập lậu, hàng nhái … đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần không nhỏ vào mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái trong những năm qua; Thực hiện Đề án “Đánh giá thực trạng Rượu phi thương mại tại Việt Nam”, phối hợp với các Vụ (Pháp chế, Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước) thuộc Bộ Công Thương thực hiện 2 đợt khảo sát các đơn vị rượu làng nghề tại 5 tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam, làm việc, trao đổi thông tin với các Sở Công Thương, khảo sát hơn 10 làng nghề nấu rượu truyền thống, và 05 doanh nghiệp sản xuất rượu thủ công; Tham gia với Đoàn công tác của Bộ Công Thương (do Vụ Pháp chế chủ trì) để khảo sát theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu, bia. Trong thời quan qua, Hiệp hội đã chủ động tổ chức các cuộc Hội thảo, Tọa đàm để tham gia ý kiến đối với Chính sách chống lạm dụng rượu bia; luật thuế TTĐB và văn bản hướng dẫn về quản lý sản xuất kinh doanh rượu; dự thảo Nghị định sản xuất kinh doanh bia...

Để có thêm các cơ sở, số liệu phục vụ việc tham gia góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Hiệp hội đã phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện báo cáo nghiên cứu, đánh giá các tác động về mặt kinh tế, tính khả thi, tính hiệu quả, so sánh với thông lệ quốc tế của 5 chính sách và quy định dự kiến trong dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Hiệp hội đã phối hợp với các cơ quan như Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Luật gia Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, … tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên gia về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Qua các hội thảo, tọa đàm đã cung cấp nhiều thông tin nhằm làm rõ thực trạng vị trí, vai trò của ngành Bia - Rượu đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau của các chuyên gia về các nội dung được quy định trong dự án luật... Từ đó, Hiệp hội đã cung cấp các thông tin chính xác về vị trí vai trò của ngành, thực trạng sản xuất, kinh doanh và những ý kiến góp ý về các nội dung trong dự án luật. Qua các cuộc hội thảo, tọa đàm, Hiệp hội đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình của các chuyên gia, của các nhà quản lý, các đại biểu Quốc hội ... về những nội dung còn nhiều bất cập trong dự án luật. Lãnh đạo Hiệp hội cũng tích cực tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do các bộ ngành tổ chức về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia để lắng nghe và tham gia góp ý kiến vào dự án Luật do cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan thẩm tra tổ chức. Tại các cuộc hội thảo này, thay mặt các doanh nghiệp trong ngành, Hiệp hội đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về vị trí, vai trò của ngành, về thực trạng sản xuất kinh doanh rượu, bia, đặc biệt là trực tiếp tham gia, góp ý về các nội dung của dự thảo Luật. Đồng thời cung cấp thông tin, số liệu cho các báo đài, Đại biểu Quốc hội để các cơ quan hiểu hơn về ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, có cái nhìn đúng đắn, khách quan về ngành. Hiệp hội đã có nhiều văn bản kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, … về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Với những ý kiến đóng góp phù hợp, thiết thực của Hiệp hội nên các cơ quan có trách nhiệm đã tiếp thu và điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tế. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Ngoài ra, Hiệp hội còn tích cực tham gia ý kiến đối với nhiều vấn đề liên quan đến quản lý rượu, bia như: Tham gia ý kiến về nội dung Nghị quyết 88 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, với ý kiến của Hiệp hội một số quy định không phù hợp đã được cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa. Tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định và Thông tư hướng dẫn về thuế TTĐB: Hiệp hội đã tổ chức nghiên cứu, phối hợp với các Doanh nghiệp chủ trì tổ chức nhiều cuộc tọa đàm và tham gia nhiều cuộc tọa đàm do Chính phủ, các Bộ ngành phối hợp tổ chức. Hiệp hội cũng đã tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý sản xuất kinh doanh rượu và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; Dự thảo Nghị định sản xuất kinh doanh bia và đề án dán tem quản lý sản xuất bia; Dự thảo Luật Thuế TNDN, văn bản hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm; Tham gia ý kiến với Bộ Công Thương về tổng kết thực hiện quy hoạch và xây dựng quy hoạch ngành Bia, Rượu, Nước giải khát đến 2025 tầm nhìn đến 2035. Nhờ những ý kiến và sự phân tích thấu đáo của Hiệp hội nên đề án dán tem bia đã không được thực hiện.  

Năm 2020, trong bối cảnh chịu tác động kép bởi dịch Covid-19 và một số quy định hạn chế đồ uống có cồn, Hiệp hội đã tích cực chủ động kiến nghị, đề xuất với các cơ quan nhà nước về các giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngành sản xuất, kinh doanh đồ uống.

Trong 5 năm qua, nhiều ý kiến của Hiệp hội đã được các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để khi ban hành các chính sách đi vào đời sống, đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra. Để có được những kết quả trên là nhờ Hiệp hội đã chuẩn bị và đưa ra các lập luận chặt chẽ có tính khoa học và thực tế. Các số liệu của Hiệp hội trong các báo cáo tại các hội thảo, tọa đàm và văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đều dựa trên số liệu chính thống trong Niên giám thống kê do Tổng cục Thống kê công bố, các số liệu về thuế, về sản lượng rượu, bia, về thực trạng quản lý cũng đều căn cứ vào số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế. Vì vậy, các ý kiến do Hiệp hội đưa ra đều có tính thuyết phục. Hiệp hội đã có sự chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với các cơ quan nghiên cứu, các Hiệp hội, các chuyên gia kinh tế, luật pháp. Chính nhờ sự tích cực và chủ động này, Hiệp hội đã tranh thủ được sự quan tâm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân để kịp thời có ý kiến về các quy định trong dự thảo nhằm bảo đảm tính khả thi của luật khi được Quốc hội ban hành. Hiệp hội đã có sự cộng tác, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí phát thanh và truyền hình ở Trung ương và địa phương. Tạp chí Đồ uống Việt Nam (cơ quan thông tin lý luận của Hiệp hội) đã làm tốt công tác truyền thông, góp phần lan tỏa các thông tin về vị trí vai trò của ngành cũng như những góp ý, kiến nghị của Hiệp hội tới các cơ quan quản lý nhà nước. Các cơ quan báo đài và tạp chí đã kịp thời phản ánh nội dung các cuộc hội thảo, tọa đàm và các ý kiến, văn bản của Hiệp hội. Việc tham gia ý kiến có kết quả tốt cũng là nhờ sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp hội viên với các hoạt động chung của Hiệp hội. Lãnh đạo các doanh nghiệp đã trực tiếp hoặc cử đại diện tích cực tham gia và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm do Hiệp hội và các cơ quan tổ chức.

Một vấn đề quan trọng nữa là có sự thống nhất và quyết tâm của Ban Lãnh đạo Hiệp hội thể hiện ở các Nghị quyết từ Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành cũng như tại các cuộc họp, hội ý hàng tháng, hàng tuần. Lãnh đạo Hiệp hội đã phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể và sẵn sàng dành tất cả thời gian, công sức cho việc kịp thời tham gia ý kiến, tổ chức hội thảo, tọa đàm về dự án luật, dành cả thời gian ngoài giờ để tham gia talk show, trả lời phỏng vấn...

Phối hợp chặt chẽ với hội viên, quan tâm đến công tác truyền thông

Hiệp hội luôn xác định Hội viên là nòng cốt trong các hoạt động của Hiệp hội. Vì vậy trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã xây dựng, triển khai, thiết lập mối quan hệ thường xuyên chặt chẽ giữa Hiệp hội và Hội viên cũng như giữa các Hội viên trong việc tham gia các hoạt động chung và đặc biệt là hoạt động xây dựng chính sách của Hiệp hội. Các chương trình kế hoạch công tác cũng như Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hàng năm triển khai đã được các Hội viên tích cực ủng hộ và tham gia. Đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn đã luôn chủ động, tích cực phối hợp với Hiệp hội trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo cơ chế, chính sách liên quan tới ngành. Mối quan hệ giữa Thường trực Hiệp hội với các hội viên ngày một được tăng cường, nhất là với các doanh nghiệp như Sabeco, Heineken, Habeco, Sagota, Tập đoàn Hương Sen, Tân Hiệp Phát, Halico, Carlsberg, Hennessy, Pernod-Ricard, Diageo, …

Bằng sự nỗ lực, luôn tích cực tham gia ý kiến để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên và những kết quả đã đạt được, Hiệp hội đã giúp các doanh nghiệp trong ngành yên tâm, ổn định sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội ngày càng có uy tín, có tiếng nói đối với các cơ quan nhà nước, tạo được sự tin tưởng cao từ phía các doanh nghiệp Hội viên. Thấy được sự hiệu quả trong các hoạt động của Hiệp hội nên nhiều doanh nghiệp đã có đơn xin tham gia vào Hiệp hội.

Hiệp hội luôn xác định vai trò quan trọng của công tác truyền thông, nhất là trong tình hình điều kiện xã hội nhận thức chưa đầy đủ về ngành. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tập trung tích cực cho công tác truyền thông và củng cố xây dựng Tạp chí Đồ uống cùng với trang Web của Hiệp hội. Trong thời gian qua, công tác truyền thông đó góp phần quan trọng trong việc nêu bật vai trò, vị trí của ngành trong nền kinh tế, xã hội; ý kiến của các doanh nghiệp và Hiệp hội với những vấn đề chính sách đề cập; tăng cường đưa tin bài phản ánh về các hoạt động nổi bật của Hiệp hội, nhất là những bài viết nhằm làm rõ vị trí, vai trò của ngành trong nền kinh tế, các ý kiến của Hiệp hội tham gia vào việc xây dựng các chính sách, cơ chế có liên quan, sưu tầm và tuyên truyền về lợi ích của việc uống bia có văn hóa, phù hợp với sức khỏe con người ...
 
alt
 
Để kịp thời phục vụ việc cung cấp thông tin cho các Đại biểu Quốc hội, các cơ quan truyền thông và các chuyên gia, Hiệp hội đã chủ động biên soạn các tài liệu chuyên đề tập trung làm nổi bật các nội dung thông tin về ngành để giúp các Đại biểu có cái nhìn khách quan hơn. Năm 2018, trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2018), Hiệp hội đã kịp thời hoàn thiện tài liệu về “Ngành Rượu - Bia ở Việt Nam: Thực trạng chính sách và quản lý”. Phối hợp với Trung tâm thông tin thuộc Văn phòng Quốc hội cung cấp tới gần 500 Đại biểu Quốc hội để phục vụ phiên thảo luận tổ ngày 12/11/2018 và thảo luận hội trường ngày 16/11/2018 về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Năm 2019, Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã xuất bản nhiều số đặc biệt, trong đó có 6 số chuyên đề chỉ tập trung vào các nội dung thông tin về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Lãnh đạo Hiệp hội đã cung cấp các thông tin về ngành sản xuất bia Việt Nam và thế giới cũng như ý kiến, quan điểm của Hiệp hội về những cơ chế, chính sách có liên quan, đặc biệt là dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Lãnh đạo Hiệp hội luôn quan tâm chỉ đạo để Tạp chí Đồ uống Việt Nam phát huy tốt vai trò của mình. Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Hiệp hội và của ngành. Trong nhiệm kỳ, Tạp chí đã thực hiện tốt các chuyên đề như: chính sách, thị trường, trách nhiệm xã hội, các hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức, quan tâm đến phát triển trang web vba.com.vn, xây dựng phiên bản điện tử, phát huy tốt các nền tảng công nghệ, góp phần lan tỏa thông tin về ngành tới đông đảo bạn đọc và người tiêu dùng. Nội dung các số Tạp chí ngày càng phong phú, bổ ích, thiết thực, với nhiều chuyên mục được bạn đọc quan tâm. Tạp chí đã xây dựng và mở rộng được đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao với nhiều phân tích, bình luận có sức thuyết phục cao nhằm cung cấp thông tin khách quan cho các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, Tạp chí còn góp phần quan trọng trong việc truyền thông, quảng bá các thương hiệu trong ngành, giới thiệu các sản phẩm mới, chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo; các hoạt động của doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu; các thông tin về khoa học công nghệ, văn bản pháp luật, đồ uống sức khỏe, văn hóa đời sống, đồ uống với sức khỏe… nhất là các hoạt động vì cộng đồng của các doanh nghiệp trong ngành như ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, các chương trình từ thiện, tuyên truyền về uống có trách nhiệm, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường... Hiện nay, Tạp chí đã thiết kế Demo Tạp chí Điện tử, hoàn thiện hồ sơ xin phép thành lập trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép…

Công tác đào tạo, xúc tiến thương mại, trách nhiệm xã hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tổ chức được 14 lớp đào tạo cho 535 học viên từ các Tổng Công ty, Công ty với những chuyên đề bám sát tình hình phát triển cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật, chính sách của ngành như: Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung và  kỹ năng giao việc cấp dưới và Quản lý Sản xuất tinh gọn LEAN Manufacturing; Hướng dẫn thanh kiểm tra thuế các loại, các sai phạm hóa đơn GTGT, kỹ năng Kiểm tra phát hiện sai sót năm trước, năm hiện tại với các loại thuế và các quy định mới về chính sách Bảo hiểm trong ngành Đồ uống VN; Kỹ năng quản lý điều hành sản xuất, giải quyết các vấn đề và ra quyết định trong DN sản xuất đồ uống Việt Nam; An toàn thực phẩm, phương pháp kiểm tra và những quy định mới  của Nghị định 105, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn thực phẩm; Kỹ năng phát triển thị trường, quản trị kênh phân phối, chăm sóc và quản lý mối quan hệ với khách hàng; Xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường...

Hiệp hội đã đón tiếp nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại văn phòng, các bên cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tình hình ngành Bia -Rượu-Nước giải khát tại Việt Nam cũng như ở các nước. Thành phần đoàn làm việc đa dạng: từ lãnh đạo các doanh nghiệp quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, các phái đoàn thương mại, sứ quán, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện...

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã phối hợp với nhiều tổ chức, công ty triển lãm uy tín, hàng đầu như: ITEC, UBM, VINEXAD... tổ chức thành công khoảng 10 sự kiện Triển lãm quốc tế Đồ uống Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hội chợ Đồ uống Xuân tại Hà Nội với những đổi mới so với các kỳ đã qua về quy mô, nội dung, hình thức và tổ chức thành công cho nhiều đoàn cán bộ của doanh nghiệp tham dự triển lãm ở các nước Châu Âu, Châu Á như: Đức, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc,...

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội cùng với các doanh nghiệp luôn quan tâm đến công tác từ thiện, trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp ngành Đồ uống Việt Nam không chỉ thực hiện tốt công tác sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước mà còn rất quan tâm đến hoạt động vì cộng đồng thông qua các chương trình từ thiện, vận động người tiêu dùng uống có trách nhiệm. Hằng năm, các doanh nghiệp đều có những chương trình từ thiện để quyên góp, ủng hộ trẻ em mồ côi, khuyết tật, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng, luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội... Đây là một hoạt động ý nghĩa, có giá trị nhân văn cao cả, trở thành nét đẹp trong văn hóa của các doanh nghiệp và thể hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp ngành Đồ uống Việt Nam đối với xã hội.
 
alt
 
Hiệp hội có một bộ phận chuyên thực hiện công tác trách nhiệm xã hội, đó là Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam (VARD). Từ khi thành lập năm 2015 đến nay, VARD đã thực hiện tốt vai trò với sứ mệnh là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Uống có trách nhiệm (UCTN). Các hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) trong những năm qua đã tập trung thực hiện 5 mục tiêu cốt lõi bao gồm: Giáo dục nâng cao nhận thức và giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn; Giảm thiểu tình trạng sử dụng đồ uống có cồn ở trẻ vị thành niên; Giảm thiểu tình trạng sử dụng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông; Điều chỉnh các thông lệ trong ngành có liên quan đến hoạt động tiếp thị và tiêu thụ các loại đồ uống có cồn; Hỗ trợ Chính sách Quốc gia về Phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn. VARD phối hợp với các ban ngành liên quan, như Bộ Công Thương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Đường bộ, các trường đại học, viện nghiên cứu… thực hiện nhiều chương trình tập huấn về uống có trách nhiệm, đảm bảo an toàn giao thông…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã sớm quan tâm đến công tác tổ chức, xây dựng và củng cố cơ quan văn phòng thường trực Hiệp hội; Tổ chức các nhóm và bộ phận chuyên môn; Xây dựng các quy chế, phân công công việc cho từng cán bộ nhân viên; Củng cố và tổ chức lại Tạp chí Đồ uống Việt Nam. Hiệp hội đã phối hợp tốt với các bộ ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành; Mở rộng quan hệ với các hiệp hội, tổ chức liên quan; Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí… Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Văn phòng Hiệp hội với các doanh nghiệp hội viên trong mọi hoạt động của Hiệp hội.

Những yếu tố trên đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam trong nhiệm kỳ V (2016 - 2020), mở ra hướng phát triển mới có tính chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ VI (2021 - 2025).
    
 
 

 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5184
mod_vvisit_counterHôm qua24991
mod_vvisit_counterTuần này124087
mod_vvisit_counterTuần trước171203
mod_vvisit_counterTháng này466426
mod_vvisit_counterTháng trước922418
mod_vvisit_counterTất cả46584260
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương