Quyết định cho phép Hiệp hội hoạt động

 
Bộ Nông nghiệp &
 
công nghiêp thực phẩm
 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 173 NN-TCCB / QĐ                                            
Hà nội, ngày 13 tháng 06 năm 1991

 

Quyết định V/v Công nhận và cho phép Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam hoạt động

 

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Căn cứ Nghị định số 46/HĐBT ngày 5.3.1987 của Hội đồng Bộ Trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ NN và CNTP .

 

Căn cứ Quyết định số 38/HĐBT ngày 10.4.1989 của Hội đồng Bô trưởng quy định về liên kết kinh tế trong sản xuất, lưu thông, dịch vụ .

 

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất họp ngày 24 – 25 tháng 4 năm 1991 tại Hà Nội thành lập Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ Rượu - Bia - Nước giải khát và đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội, Tổng giám đốc XNLH Rượu – Bia - Nước giải khát I, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ .

Quyết định

Điều 1 :

Nay công nhận và cho phép Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam hoạt động, Hiệp hội có tên gọi tắt là “Hiệp hội Rượu – Bia Việt Nam ”.

Hiệp hội Rượu - Bia - Nước Việt Nam là một tổ chức liên kết, gồm các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ thuộc các thành phần kinh tế, tự nguyện tham gia. Hiệp hội quản lý theo chế độ dân chủ và nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên đều có lợi, trên cơ sở nhất trí của các thành viên tham gia và do Hội đồng quản trị của Hiệp hội quản lý và điều hành .

Điều 2 :

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý tập thể của Hiệp hội, gồm giám đốc và những người phụ trách cao nhất của các đơn vị thành viên. Hội đồng quản trị bầu ra Ban thường trực để giải quyết công việc giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Ban thường trực có Chủ tịch, các Phó chủ tịch, cá uỷ viên. Số người của Ban thường trực do Hội đồng quản trị quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ của kỳ đại hội .

Hiệp hội Rượu - Bia Việt Nam được mở tài khoản (kể cả tài khoản ngoại tệ) tại ngân hàng, được dùng con dấu riêng để giao dịch theo chế độ Nhà nước quy định .

Điều 3 :

Hiệp hội Rượu - Bia Việt Nam hoạt động theo tinh thần quy định về liên kết kinh tế (ban hành kèm theo quyết định 38/HĐBT ngày 10.4.1989 của Hội đồng Bộ trưởng) và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội đã được Đại hội nhất trí thông qua, đăng ký tại Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Hiệp hội tuân thủ mọi luật pháp của Nhà nước Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Điều 4 :

Các đồng chí : Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Chủ tịch Hiệp hội, Tổng giám đốc XNLH Rượu - Bia - Nước giải khát I và các thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội có trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận :

 

- Như điều 4

 

- Văn phòng HĐBT

 

UBND các tỉnh, thành phố có tổ chức tham gia Hiệp hội để biết và giúp đỡ

 

- Lưu VP+TCCB

 

                                                       K/T Bộ trưởng

 

 

                                                        Thứ trưởng

 

 

 

                                                   Nguyễn Thiện Luân

 
   

 
 

 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5783
mod_vvisit_counterHôm qua22789
mod_vvisit_counterTuần này92387
mod_vvisit_counterTuần trước142417
mod_vvisit_counterTháng này135203
mod_vvisit_counterTháng trước765560
mod_vvisit_counterTất cả45330619
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương