Nếu đơn vị không thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Thứ tư, 11 Tháng 9 2013 14:23
Hỏi: Bên A ký hợp đồng kinh tế với bên B, mặc dù bên B đã thực hiện đầy đủ những quy định trong hợp đồng nhưng bên A vẫn không thanh toán tiền cho bên B như hợp đồng đã ký kết thì bên A sẽ bị xử lý như thế nào?
alt
Đáp: Khi 1 bên không thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết thì bên bị vị phạm có quyền áp dụng các chế tài theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Điều 292 Luật Thương mại quy định các chế tài như sau:
1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng.
2. Phạt vi phạm.
3. Buộc bồi thường thiệt hại.
4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
6. Huỷ bỏ hợp đồng.
7. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế.
Việc áp dụng chế tài nào hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, trừ trường hợp mức phạt vi phạm pháp luật quy định không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Tuy nhiên bên vi phạm sẽ được miễn trách nhiệm nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau: Khoản 1, Điều 294 Luật Thương mại quy định:
1. Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;
b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
d) Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.
Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.
Việc tranh chấp hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua:
1. Thương lượng giữa các bên.
2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.
3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Luật sư Phùng Văn Thoại - Công ty Luật Phúc Lâm


 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương