Giới thiệu hội viên
Danh sách Hội viên VBA năm 2016
Dưới đây là Danh sách Hội viên VBA năm 2016. Mời quý vị ấn vào đây để tải về.
 
Danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam nhiệm kỳ V (2016 - 2020)
Dưới đây là danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), danh sách Ban Kiểm tra VBA và danh sách Ban Thường vụ VBA nhiệm kỳ V (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội VBA ngày 05/01/2016. Mời quý vị ấn vào đây để tải về.
 
Danh sách Ban Chấp hành VBA nhiệm kỳ IV và Danh sách Hội viên VBA năm 2015
Danh sách Ban Chấp hành VBA nhiệm kỳ IV (2010 – 2015; 34 ủy viên; thay thế, bổ sung theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng ngày 18/01/2013). Mời quý vị ấn vào đây để tải về.
Dưới đây là danh sách Hội viên VBA năm 2015 và mẫu Đơn xin gia nhập VBA. Mời quý vị theo dõi:
 


Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.    

 

Liên kết website